Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. De Giorgi: Un essempio di estremali discontinue per un problema variazionele di tipo ellitico. Boll. U. M. I., Vol. I., 1968, 135-137. MR 0227827
[2] J. Nečas: Les méthodes directes en théorie des équations elliptiques. Praha 1967. MR 0227584
[3] L. F. Nye: Physical properties of crystals. Oxford 1957. Zbl 0079.22601
Partner of
EuDML logo