Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 3, 1958 (Applications of Mathematics)

Aplikace matematiky (1956-1990)

243-274 O teorii neuronových sítí.  Rieger, Ladislav
275-288 Amplituda a frekvence modulované nosné vlny.  Ditl, Augustin
289-320 O některých základních větách teorie lineárních elektrických obvodů.  Doležal, Václav
321-(324a) Recense.  
 
Partner of
EuDML logo