Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] Stevens: Control by Gauging. Journal of the Royal Statistical Society, Ser. B, vol. X, No 1, 1948, pp. 54-98. Zbl 0033.08202
[2] Sedláček: Neparametrické jakostní třídění. Výzkumná zpráva VT-Z-5216, Praha 1952.
[3] Režný: Skupinová metoda statistické regulace měřitelného znaku. Výzkumná zpráva VÚTT-57-01016, Praha 1957.
[4] Fraser: Nonparamotric Methods in Statistics. John Wiley & Sons, New York 1957.
[5] ČSN O1 0265 : Statistická regulace.
[6] Hrabák: Zařízení pro mechanisaci statistické regulace metodou skupinovou. Vý- zkumná zpráva VÚTT-56-01030, Praha 1956.
[7] Hrabák, Osvald: Způsob a zařízení pro mechanisaci statistické skupinové metody. Výzkumná zpráva VÚTT-57-01017, Praha 1957.
[8] Sedláček: Statistické metody vymezování základní dynamické únosnosti ložisek se zaměřením na zkracování zkoušek životnosti. Výzkumná zpráva SVÚTT-58-01005, Praha 1958.
Partner of
EuDML logo