Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Lausch H., Nöbauer W.: Algebra of Pofynomials. North-Holland Mathematical Library. 1973.
[2] Coufalová Y.: Polynomy nad konečnými abelovskými grupami. Sborпík PedF UJEP. Brno. 1975.
[3] Coufalová Y.: Polynomy jedné proměnné nad neabelovskými grupami. Sborník PedF UJEP. Brno. 1978.
[4] Coufalová Y.: Polynomy na grupě permutací ze tří prvků. Brno. 1972. (Not published, kept at the Faculty of Sciences, UJEP.)
Partner of
EuDML logo