Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Biгkhoff: Generalized arithmetic. Duke Math. Journ. 9 (1942), 283-302. MR 0007031
[2] J. B. Johnston: Universal infinite partially ordered sets. Proc. Am. Math. Soc. 7 (1956), 507-514. MR 0096607 | Zbl 0071.05003
[3] B. Jónsson: Universal relational systems. Math. Scand. 4 (1956), 193-208. MR 0096608
[4] V. Novák: Cyclically ordered sets. Czech. Math. Jouгn. 32 (107), (1982), 460-473. MR 0669787
[5] V. Novák: On a power of relational structures. Czech. Math. Jouгn. 35 (110), (1985), 167-172. MR 0779345
[6] V. Novák M. Novotný: Universal cyclically ordered sets. Czech. Math. Jouгn. 35 (110), (1985), 158-161. MR 0779343
[7] M. Novotný: O representaci částečně uspořádaných množin posloupnostmi nul a jedniček. (On representation of partially ordered sets by sequences of zeros and ones), Čas. pěst. mat. 78 (1953), 61-64. MR 0079066
Partner of
EuDML logo