Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] L. Marková: Konstrukce kanonického reperu sítě na ploše v ekviafinním prostoru. Čas. pro pěst. mat., roč. 96 (1971), Praha. MR 0288676
[2] Р. H. Щербаков: Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии. Томск 1960. Zbl 1004.90500
[3] Я. H. Щербаков : O методе ршпеража подмногообразий. Tpyды Toмского гос. университета 168 (1963) 5-11. MR 0170281 | Zbl 0272.34008
[4] C. P. Фиников: Meтод внешних форм Картана. Mocквa-Ленинград 1948. Zbl 0030.41001
[5] I. Kolář: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném prostoru. Rozpravy čes. ak. věd 1967, ročník 77, sešit 5. MR 0223993
[6] K. Svoboda V. Havel I. Kolář: La métode du repérage des systémes de sousvariétés. Comm. Math. Univ. Carolinae, 5 (1964), 4, 183-201. MR 0175050
Partner of
EuDML logo