Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Grupoids and Groups. VEB Deutѕcher Verlаg der Wiѕѕenѕchаften, Berlin, 1974, рg. 30-34.
[2] Chаjdа I.: On the unique factorization problem. Math. Slоvаca 26, 1976, Nо. 3, pg. 201-205. MR 0427200
[3] Ježek J.: Univerzální algebra a teorie modelů. SNTL, Prahа 1976, pg. 62-63.
[4] Sedláček L.: Užití zobecněné věty Jordan-Hölderovy v teorii direktních součinů množin s operátory. AUPO, Facultaѕ rerum nаturаlium, Tоm 21, 1966, pg. 45-57. MR 0309830
Partner of
EuDML logo