Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Fichtengolc G.M.: Lectures on differential and integral calculus I. (in Russian), Moscow, 1958.
[2] Hartman F.: Ordinary differential equations. New York, 1964. Zbl 0125.32102
[3] Nikaido H.: Convex structures and economic theory. Academic press. New York, 1968. MR 0277233 | Zbl 0172.44502
[4] Růžičková M.: Asymptotické vlastnosti riešení diferenciálnej rovnice typu g(x)y´ = u(y) + f(x,y) v okolí izolovaného singulárneho bodu. Práce a štúdie VŠDS, Séria matematicko-fyzikálna zv. 7 (1989) str. 15-24. MR 1092327
[5] Diblík J.: On existence O-curves of a singular differential systems. (in Russian), Math. Nachr. 122 (1985) 247-258. MR 0871207
Partner of
EuDML logo