Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. Bek M. Růžička: On modelling of large variable systems of higher degree by means of language systems. Kybernetika 15 (1979), 6, 408-428. MR 0562373
[2] R. Bek Z. Pokorný: Basic terms of the theory of compartmental systems. Kybernetika 17 (1981), 4, 338-347. MR 0643919
[3] S. Gottwald: A note on fuzzy cardinals. Kybernetika 16 (1980), 2, 156-158. MR 0575422 | Zbl 0434.03038
[4] A. Kaufmann: Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets. Academic Press, New York-San Francisco-London 1975. MR 0485402 | Zbl 0332.02063
[5] W. Wechler: The Concept of Fuzziness in Automata and Language Theory. Akademie - Verlag, Berlin 1978. MR 0533359 | Zbl 0401.94048
[6] L. A. Zadeh: Quantitative Fuzzy Semantics. Information Sciences 3, University of California, Berkley 1971. MR 0286607 | Zbl 0218.02057
[7] A. Jirásek: Bolest se stanoviště moderního chirurga. Sbírka přednášek České akademie věd a umění, Praha 1938.
Partner of
EuDML logo