Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 68T50, 91F20
References:
[1] E. Bach: An Introduction to Transformational Grammars. Holt, Rinehart and Winston Inc., New York 1964, 181-185.
[2] Y. Bar-Hillel: On Formal Properties of Simple Phrase Structure Grammars. Sb. Language and Information, Jerusalem 1964, 116-150. MR 0169714
[3] J. Bauer M. Grepl: Skladba spisovné češtiny. SPN, Praha 1965 (skriptum).
[4] N. Chomsky: Introduction to the Formal Analysis of Natural Languages. Sb. Handbook of Mathematical Psychology II, editoři Luce, Galanter, Bush, John Wiley, New York 1963, 269-321.
[5] N. Chomsky: Formal Properties of Grammars. Sb. Handbook of Mathematical Psychology II, editoři Luce, Galanter, Bush, John Wiley, New York 1963, 323-418. Zbl 0156.25303
[6] N. Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge Mass. 1965, 3-62.
[7] S. Ginsburg: Mathematical Theory of Context-free Languages. Materiály z Letní školy programovacích jazyků, Pisa 1965. MR 0211815
[8] T. Griffiths S. R. Petrick: On the Relative Efficiencies of Context-free Grammars Recognizers. Communications of the ACM 8 (1965), 5, 289-300.
[9] B. Havránek A. Jedlička: Česká mluvnice. SPN, Praha 1960.
[10] S. Kuno: Computer Analysis of Natural Languages. Proceedings of the Symposium on Mathematical Aspects of Computer Science, April 5-7, New York 1966, 6-21 (v tisku).
[11] P. Novák: Některé otázky syntaktické analýzy (z hlediska SP). Slovo a slovesnost 23 (1962), 1, 9-20.
[12] V. Šmilauer: Novočeská skladba. SPN, Praha 1966.
[13] V. Yngve: A Model and an Hypothesis for Language Structure. Proceedings of the American Philosophical Society 104 (1960), 5, 444-466. MR 0122644
[14] G. H. Mathews: Discontinuity and Asymmetry in Phrase Structure Grammars. Information and Control 6, 137-146. MR 0157805
[15] P. Novák: Doslov k českému překladu Syntaktických struktur N. Chomského. Academia, Praha 1966, 191-199.
[16] K. Čulík: On Some Transformations in Context-free Grammars and Languages. Czechoslovak Mathematical Journal 17 (92) (1967), 278-311. MR 0214410
Partner of
EuDML logo