Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Strejc at al.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. NČSAV, Praha 1965.
[2] H. Freeman: Discrete-Time Systems. John Wiley, New York 1965. Zbl 0127.09705
[3] J. Ježek: Algoritmus pro výpočet diskrétního přenosu lineární dynamické soustavy. Kybernetika 4 (1968), 3, 246-259.
[4] L. A. Zadeh C. A. Desoer: Linear System Theory: The State Space Approach. Mc Graw Hill, New York 1963.
[5] R. E. Kalman P. L. Falb M. A. Arbib: Topics in Mathematical System Theory. Mc Graw Hill, New York 1969. MR 0255260
Partner of
EuDML logo