Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 92C50, 93A30
References:
[1] Taplin G. V., Meredith O. M., Kadе H.: The radioactive rose-bengal up take-excretion test for liver function using external gamma-ray scintilation counting techniques. J. Lab. clin. Med. 45 (1955), 665-78.
[2] Hoenig V., Schück O., Jirsa M.: Clearance bromsulfaleinu a bengálské červeni. Čas. Lék. čes. 93 (1954), 697-704.
[3] Keclík M., Fric P., Andrysek O., Malý V.: Funkční vyšetření hepatobiliárního systému bengálskou červení značenou $^{131}I$ u anikterických nemocných. II. Hodnocení křivek. Sborník lék. 66 (1964), 198-212.
[4] Frič P., Keclík M., Andrysek O., Roth Z.: Funkční vyšetření hepatobiliárního systému bengálskou červení značenou $^{131}I$ u anikterických nemocných. III. Stanovení změn průchodnosti mimojaterníchvžlučovodů a odlišení parenchymatosního poškození jater. Sborník lék. 66 (1964), 212-20.
[5] Matyáš J.: Metody vyšetřování spojitých systémů a jejich optimální regulace. SNTL, Praha 1963.
[6] Romanovskij P. I.: Fourierovy řady. Teorie pole. Analytické a speciální funkce. Laplaceova transformace. SNTL, Praha 1964.
[7] Oppelt W.: Příručka regulační techniky. SNTL, Praha 1958.
[8] Andrysek O., Liebster J., Zvěřinová J.: Funkční jaterní test pomocí bengálské červeně $^{131}I$. Acta Univ. Carol. Med. (1960), Suppl. 10, 143-1951.
[9] Hisada K., Kawanishi H.: Liver function test with radioactive rose bengаl and other labelled compounds with speciаl reference to quantitative evaluation. Redicl. Kanazawa Japan 62 (1960), 1-16.
[10] Lum C. M., Marshall W. J., Konoll D. D.: The use of radioactive rose bengаl in the study of human liver disease. Ann. Surg. 149 (1959), 353-67.
[11] Nordyke R. A.: Radioiodineted rose bengаl in liver and biliаry tract function testing. Gastroenterology 39 (1960), 258-9.
[12] Westover J. L., Creenfield M. A., Norman A.: A clinically usefull liver function test using radioactive rose-bengal. J. Lab. clin. Med. 54 (1959), 174.
Partner of
EuDML logo