Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. R. Gantmakher: Teoriya matric. (The Theory of Matrices). Second edition. Nauka, Moskva 1966. MR 0202725
[2] L. A. Goodman, W. H. Kruskal: Measures of association for cross-classifications. J. Amer. Statist. Assoc. 49 (1954), 732-764. Zbl 0056.12801
[3] R. I. Light, B. H. Margolin: An analysis of variance for categorical data. J. Amer. Statist. Assoc. 66 (1971), 534- 544. MR 0494714 | Zbl 0222.62035
[4] J. Řehák: Základní deskriptivní míry pro rozložení ordinálních dat. (Basic descriptive measures for the distribution of ordinal data). Sociologický časopis 12 (1976), 4, 416-431.
[5] J. Řehák, B. Řeháková: Základní charakteristiky proměnných s konečným počtem hodnot a distanční analýza jejich rozložení. (Basic characteristics for finite-values variables and a distance analysis of their distributions). Sociologický časopis 15 (1979), 2, 214-233.
[6] J. Řehák, B. Řeháková: Distanční přístup k analýze kategorizovaných dat a jeho aplikace na problém shody. (Distance approach to the analysis of the categorical data and its application to the problem of the goodness-of-fit). In: Robust 1982 (J. Antoch, J. Jurečková, eds.). JČMF, Praha 1982, 76-80.
[7] J. Řehák, B. Řeháková: Klassifikacija s numeričeskimi sootnošenijami - D-model dlja analiza respredělenij. (Classification with numerical relations - D-model for an analysis of the distributions). 2-nd Soviet-Czechoslovak seminar "Analysis and Modelling of the Social and Economic Development of the Regions", Kemerovo 1984.
[8] T. P. Wilson: Critique of ordinal variables. Social Forces 49 (1971), 432-444.
Partner of
EuDML logo