Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bellman R.: Dinamičeskoe programirovanie. Moskva, 1960.
[2] Bellman R.: Adaptive Control Processes: A Guided Tour. Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, 1961. MR 0134403 | Zbl 0103.12901
[3] Фельдбаум А. А.: Основы теории оптимальных автоматических систем. Москва 1963. Zbl 1145.93303
[4] Roberts S. M.: Dynamic Programming in Chemical Engineering and Process Control. London 1964.
[5] Uličný J.: Niektoré otázky dynamickej optimalizácie spojitých sústav. Kandidátská dizertačná práca, Bratislava 1965.
Partner of
EuDML logo