Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] CLIFFORD A. H., PRESTON G. B.: The algebraic Theory of Semigroups. 1964. Zbl 0238.20076
[2] KRŇAN F.: O bikompaktných totálne nekomutatívnych pologrupách. Mat-Fyz čas. SAV, IX, 2 - 1959, 101-108. MR 0131480
[3] SCHWARZ Š., KRAJŇÁKOVÁ D.: O totálne nekomutatívnych pologrupách. Mat-Fyz čas. SAV, IX, 2- 1959, 92-100. MR 0123629
[4] ŠIPOŠ J.: On convergence groupoids. Math. Slov., 30, 1980, 163 - 173. MR 0587242 | Zbl 0441.20036
Partner of
EuDML logo