Previous |  Up |  Next

Article

Title: Návrh inteligentného systému pre podporu vyučovania (Slovak)
Title: A proposal of an inteligent system for the support of education (English)
Author: Parízková, Jana
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 39
Issue: 6
Year: 1994
Pages: 347-354
.
Category: other
.
.
Date available: 2010-12-11T12:57:59Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139548
.
Reference: [1] Parízková, J.: Inteligentné počítačové systémy vo výchovnovzdelávacom procese.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 36 (1991), č. 6, 350–356.
Reference: [2] Parízková, J.: Expertné systémy vo vyučovaní.1. seminář o aplikacích expertních systémů, Dom techniky ČSVTS, Č. Budějovice, máj 1988, zborník,105–107.
Reference: [3] Zadeh, L. A.: Fuzzy sets.Information and Control, aug. 1965, 338–353. Zbl 0139.24606, MR 0219427
Reference: [4] McDougal, Anne, Dowling, Carolyn: Computers in Education.Proceedings of the IFIP TC 3 Fifth World Conference on Computers in Education — WCCE 90, Sydney, Australia, July 9–13, 1990, 281–286.
Reference: [5] Danilák, M.: Multimédiá vo výučbe informatiky.Zborník z konferencie Informatika 93, Vysoké Tatry, 17.–19. máj 1993, 52–54.
Reference: [6] Parízková, J.: Informatívne ICAI systémy.Zborník z konferencie Informatika 93, Vysoké Tatry, 17.–19. máj 1993, 147–150.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_39-1994-6_4.pdf 1.522Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo