Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Chvál, Viliam; Lenárt, Cyril: K šesťdesiatym piatym narodeninám prof. Palaja. Stach, Květomil: K životnímu jubileu prof. Jindřicha Mikesky. Jankovský, Zdeněk: K 60. narozeniným doc. Zdeňka Maška. Kepr, Bořivoj: K šedesátinám docenta Drábka. Havlíček, Karel: Čilý šedesátník. Eckertová, Ludmila: Vědecká práce katedry elektroniky a vakuové fyziky matematicko-fyzikální fakulty UK Praha.
Partner of
EuDML logo