Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 23, 1978 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-186 Úloha meteorologie při řešení závažných problémů rozvoje lidské společnosti.  Bednář, Jan; Zikmunda, Otakar
187-196 Nadreálná čísla [Pokračování].  Knuth, Donald E.
197-202 Perspektivy integrované optiky.  Višňovský, Štefan; Kučera, Miroslav
203-212 Geometrie a fyzika.  Novotný, Jan
[210a]-[210d] 10. MFO - Hradec Králové 1977.  
213-215 Postgraduální studium aplikované a numerické matematiky na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze.  Marek, Ivo
216-219 O postavenie matematiky.  Turán, Pál; Hajduska, István
220-223 Príprava vedeckých pracovníkov vo fyzike ako súčasť celkového výchovného systému.  Blažek, Mikuláš
223-226 Jubilea a zprávy.  
226-235 Ze života JČSMF.  
236-[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo