Previous |  Up |  Next

Article

Title: Práce Vojtěcha Jarníka v kombinatorické optimalizaci (Czech)
Title: The work of Vojtěch Jarník in combinatorial optimization (English)
Author: Korte, Bernard
Author: Nešetřil, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 44
Issue: 3
Year: 1999
Pages: 187-200
.
Category: math
.
MSC: 01A70
MSC: 90-03
MSC: 90C27
idZBL: Zbl 1055.01516
.
Date available: 2010-12-11T17:29:10Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/140996
.
Reference: [1] Jarník, V: O jistém problému minimálním.Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně (Acta Societ. Scient. Natur. Moravicae) 6 (1930), 57–63.
Reference: [2] Jarník, V., Kössler, M.: O minimálních grafech obsahujících $n$ daných bodů.Časopis Pěst. Mat. 63 (1934), 223–235.
Reference: [3] Borůvka, O.: O jistém problému minimálním.Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně (Acta Societ. Scient. Natur. Moravicae) 3 (1926), 37–58.
Reference: [4] Borůvka, O.: Příspěvek k řešení otázky ekonomické stavby elektrovodních sítí.Elektrotechnický obzor 15 (1926), 153–154.
Reference: [5] Borůvka, O.: Několik vzpomínek na matematický život v Brně.Pokroky Mat., Fyz. a Astr. 22 (1977), 91–99.
Reference: [6] Borůvka, O.: Osobní sdělení druhému z autorů.1985.
Reference: [7] Choquet, G.: Etude de certains réseaux de routes.Comptes Rendus Acad. Sci. 206 (1938), 310–313. Zbl 0018.17603
Reference: [8] Florek, K., Lukaszewicz, J., Perkal, J., Steinhaus, H., Zubrycki, S.: Sur la liaison et la division des points d’un ensemble fini.Colloq. Math. 2 (1951), 282–285, 319. MR 0048832
Reference: [9] Sturm, R.: Maxima und Minima in der elementaren Geometrie.Teubner, Leipzig 1910.
Reference: [10] König, D.: Graphentheorie.Teubner, Leipzig 1936.
Reference: [11] Courant, R., Robbins, H.: What is Mathematics?.Oxford Univ. Press. New York 1941. Zbl 0060.12302, MR 0005358
Reference: [12] Weber, A.: Über Standort der Industrien.Tübingen 1909.
Reference: [13] Zacharias, M.: Elementargeometrie und elementare nicht-euklidische Geometrie in synthetischer Behandlung.In: Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften (ed. W. Fr. Meyer, H. Mohrmann). Dritter Band IIIAB9. Geometrie. Teubner, Leipzig 1914–1931.
Reference: [14] Kuhn, H. W.: Steiner’s problem revisited.In: G. B. Dantzig and B. C. Eaves (eds) Studies in Optimization, Studies in Math. 10, Math. Assoc. Amer. (1975), 53–70. MR 0479405
Reference: [15] Melzak, Z. A.: On the problem of Steiner.Cand. Math. Bull. 4 (1961), 143–148. Zbl 0101.13201, MR 0125466
Reference: [16] Gilbert, E. N., Pollack, H. O.: Steiner minimal trees.SIAM J. Appl. Math. 16 (1968), 1–29. MR 0223269
Reference: [17] Garey, M. R., Graham, R. L., Johnson, D. S.: The complexity of computing Steiner minimal trees.SIAM J. Appl. Math. 32 (1977), 835–859. Zbl 0399.05023, MR 0443427
Reference: [18] Čulík, K., Doležal, V., Fiedler, M.: Kombinatorická analýza v praxi.SNTL, Praha 1967.
Reference: [19] Graham, R. L.: Personal communication..
Reference: [20] Prim, R. C.: Shortest connection networks and some generalizations.Bell Syst. Tech. J. 36 (1957), 1389–1401.
Reference: [21] Kruskal, J. B.: On the shortest spanning tree of a graph and the travelling salesman problem.Proc. Amer. Math. Soc. 7 (1956), 48–50. MR 0078686
Reference: [22] Graham, R. L., Hell, P.: On the history of the Minimum Spanning Tree Problem.Ann. History of Computing 7.1 (1985), 43–57. Zbl 0998.68003, MR 0783327
Reference: [23] Bern, M. W., Graham, R. L.: The Shortest Network Problem.Scientific American. Jan 1989, 66–71.
Reference: [24] Hwang, F. K., Richards, D. S., Winter, P.: The Steiner Tree Problem.Ann. Discr. Math. 53, North Holland 1992. Zbl 0774.05001, MR 1192785
Reference: [25] Korte, B., Prömel, H. J., Steger, A.: Steiner trees in VLSI-Layout.In: Paths, Flows, and VLSI-Layout (Korte, B., Lovász, H., Prömel, H. J., Schrijver, eds.). Springer Verlag 1990, 185–214. MR 1083380
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_44-1999-3_2.pdf 347.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo