Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Rybička, A.: Stanislav Vydra (Nástin životopisný). Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1. roč., číslo 1, Praha 1872, str. 1–6, JČMF; 1. ročník, číslo 2, Praha 1872, str. 49–54, JČMF.
[2] Nový, L. a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích. ČSAV, Praha 1961.
[3] Brdička, M, Schwabik, Š.: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé. In Jubilejní almanach JČSMF 1862–1987 (L. Pátý), JČMF 1987, str. 30–83.
[4] Vydra, S.: Primae calculi differencialis et integralis notiones. Praha 1774. Později jako Elementa calculi differentialis et integralis, Praha 1783.
[5] Vydra, S.: Aduotationes in regulas arithmeticorum, quas regula aurea ingreditur.
[6] Vydra, S.: Supplementum tractatus de sectionibus conicis.
[7] Vydra, S.: Historia mathesess in Bohemia et Moravia cultae conscripta bons anditorum suorum.
[8] Vydra, S.: Sa̋tze aus der Mechanik... Praha 1795.
[9] Vydra, S.: Svazek kázání svátečních, které v rozličných místech, zvláště v slavných městech Pražských, činil St. Vydra. Praha 1799.
[10] Vydra, S.: Počátkové aritmetiky. Praha 1806 (red. L. Jandera).
[11] Čornejová, I.: Dějiny univerzity Karlovy II. UK, Praha 1996.
Partner of
EuDML logo