Previous |  Up |  Next

Article

Title: Matematické teorie pojišťování (Czech)
Title: Mathematical insurance theory (English)
Author: Mandl, Petr
Author: Mazurová, Lucie
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 45
Issue: 2
Year: 2000
Pages: 148-160
.
Category: math
.
MSC: 62P05
MSC: 91B30
MSC: 97M30
idZBL: Zbl 1048.91077
.
Date available: 2010-12-11T17:54:49Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141030
.
Reference: [1] Mandl, P.: Sledování solventnosti pojišťoven a matematické modelování.Pojistné rozpravy X (1995), 52–67.
Reference: [2] Mandl, P., Šroller, V., Všetulová, E.: K problematice přechodu od zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla k pojištění povinně smluvnímu.Pojistné rozpravy XII (1996), 19–27.
Reference: [3] Mandl, P.: Classical risk theory methods in dynamic solvency testing.Trans. 26th International Congress of Actuaries, Birmingham 1998, Vol. 4, 233–244.
Reference: [4] Mazurová, L.: Risk reserve modelling with correlated aggregate claim amounts.Trans. 26th International Congress of Actuaries, Birmingham 1998, Vol. 4, 245–254.
Reference: [5] Všetulová, E.: Matematické modelování neživotních pojišťoven — aplikace na pojištění odpovědnosti provozovatelů motorových vozidel.Disertační práce. MFF UK, Praha 1998.
Reference: [6] Šťástková, M.: Zisk a riziko v neživotním pojištění.Diplomová práce. MFF UK, Praha 2000.
Reference: [7] Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění.Matfyzpress, Praha 1999.
Reference: [8] Mandl, P.: Pojistně technická finanční analýza.Matfyzpress, Praha 1999.
Reference: [9] Lemaire, J.: Borch’s theorem: A historical survey of applications.Risk, Information and Insurance (Loubergé, H. ed.), 15–40. Kluwer, Dordrecht 1991.
Reference: [10] Schnieper, R.: Capital allocation and solvency testing.SCOR Notes, January 1997, 49–104.
Reference: [11] Schnieper, R.: Solvency testing.Mitteilungen Schweiz. Aktuarvereinigung 1999, 11–45.
Reference: [12] Balling, J., Levin, A. M.: Standards & Poor’s property/casualty capital adequacy model.www.insure.com 1997.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_45-2000-2_5.pdf 303.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo