Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Český národní korpus (SYN2000). http://ucnk.ff.cuni.cz Zbl 1200.00007
[2] Hajič, J.: Disambiguation of Rich Inflection — Computational Morphology of Czech. Charles University Press — Karolinum, 2002.
[3] Hajič, J., Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P.: Syntax v Českém národním korpusu. Slovo a slovesnost 59 (1998), 168–177.
[4] Hajič, J., Hladká, B.: Morfologické značkování korpusu českých textů stochastickou metodou. Slovo a slovesnost 58 (1997), 288–304.
[5] Kocek, J., Kopřivová, M., Kučera, K.: Český národní korpus — úvod a příručka uživatele. FF ÚČNK 2000.
[6] Panevová, J. a kol.: Počítačová lingvistika ve vztahu k informatice. Pokroky mat. fyz. astronom. 45, č. 3 (2000), 207–218.
[7] Pražský závislostní korpus (PZK) 2001. http://ufal.mff.cuni.cz/pdt Zbl 1200.01054
[9] Sgall, P.: Z fildy mezi matfyzáky, pro jistotu dvakrát. (Dětské krůčky pražské komputační lingvistiky.). Jubilejní almanach k 50. výročí založení MFF UK (2002), 143–144.
Partner of
EuDML logo