Previous |  Up |  Next

Article

Title: $E=mc^2$ aneb dovětek o Einsteinově dovětku (Czech)
Title: $E=mc^2$ or an addendum to Einstein’s addendum (English)
Author: Podolský, Jiří
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2005
Pages: 119-126
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T20:57:02Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141260
.
Reference: [1] Einstein, A.: Zur Elektrodynamik bewegter Körper.Annalen der Physik 17 (1905), 891–921.
Reference: [2] Fölsing, A.: Albert Einstein.Volvox Globator, Praha 2001.
Reference: [3] Einstein, A., Infeld, L.: Fyzika jako dobrodružství poznání.Aurora, Praha 2000.
Reference: [4] Dvořák, L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru.Skripta SPN, Praha 1984.
Reference: [5] Misner, C., Thorne, K., Wheeler, J.: Gravitation.Freeman, New York 1973. MR 0418833
Reference: [6] Einstein, A.: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?.Annalen der Physik 18 (1905), 639–641.
Reference: [7] Einstein, A.: Das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der Energie.Annalen der Physik 20 (1906), 627–633.
Reference: [8] Einstein, A.: Über die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie.Annalen der Physik 23 (1907), 371–384.
Reference: [9] Einstein, A.: Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen.In: Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 4 (1907), 411–462.
Reference: [10] Bodanis, D.: ${E=mc^2}$: Životopis nejslavnější rovnice na světě.Dokořán, Praha 2002.
Reference: [11] Mackintosh, R., Al-Khalili, J., Jonson, B., Peña, T.: Jádro: Cesta do srdce hmoty.Academia, Praha 2003.
Reference: [12] Malíšek, V.: Co víte o dějinách fyziky?.Horizont, Praha 1986.
Reference: [13] Bührke, T.: Převratné objevy fyziky: Od Galileiho k Lise Meitnerové.Academia, Praha 1999.
Reference: [14] DeWolf Smyth, H.: Atomic Energy for Military Purposes: The Official Report on the Development of the Atomic Bomb under the Auspices of the United States Government, 1940–1945.Princeton University Press, Princeton 1946.
Reference: [15] Jungk, R.: Jasnější než tisíc sluncí.Máj, Praha 1965.
Reference: [16] Groueff, S.: Manhattan Project: The Untold Story of the Making of the Atomic Bomb.Collins, London 1967.
Reference: [17] Gowing, M., Arnold, L.: The Atomic Bomb.Butterworths, London 1979.
Reference: [18] Serber, R.: The Los Alamos Primer: The First Lectures on How To Build An Atomic Bomb.University of California Press, Bereley 1992.
Reference: [19] Hoddeson, L., Henriksen, P., Meade, R., Westfall, C.: Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos during the Oppenheimer Years, 1943–1945.Cambridge University Press, Cambridge 1993.
Reference: [20] : A Source Book in Astronomy and Astrophysics, 1900–1975.Edited by K. R. Lang and O. Gingerich, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1979.
Reference: [21] Kleczek, J.: Nitro hvězd.Nakladatelství čs. akademie věd, Praha 1957.
Reference: [22] Kleczek, J.: Vesmír kolem nás.Albatros, Praha 1986.
Reference: [23] Kleczek, J.: Velká encyklopedie vesmíru.Academia, Praha 2002.
Reference: [24] Weinberg, S.: První tři minuty.Mladá fronta, Praha 1982.
Reference: [25] Peebles, P.: Principles of physical cosmology.Princeton Univ. Press, Princeton 1993. MR 1216520
Reference: [26] Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků.Informatorium, Praha 1993.
Reference: [27] Chown, M.: The Magic Furnace: The Search for the Origins of Atoms.Oxford University Press, Oxford 2001.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_50-2005-2_2.pdf 266.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo