Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 94A60
References:
[1] Bosáková, D. a kol.: Elektronický podpis. Grada, Praha 2002.
[3] ČSN/ISO/IEC 17799:2000 Code of Practice for Information Security Management. Zbl 1200.00007
[4] Grošek, O., Porubský, Š.: Šifrovanie — algoritmy, metódy, prax. Grada, Praha 1992.
[5] Klíma, V.: AES — nová šifra nastupuje. Chip, květen 2002, 142–144.
[6] Křížek, M., Luca, F., Somer, L.: 17 Lectures on Fermat Numbers. Springer-Verlag, New York 2001. MR 1866957
[7] Křížek, M., Šolcová, A.: Prvočíslo $11$ v kódování. Rozhledy mat.-fyz., ročník 78 (2004), 208–204.
[8] Menezes, A., Oorschot, P., Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, LLC, 2000 N. W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 2001.
[9] Mlýnek, J.: Zabezpečení obchodních informací. TUL Liberec 2006 (v tisku).
[10] Přibyl, J.: Informační bezpečnost a utajování zpráv. ČVUT, fakulta elektrotechnická, vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[11] Rivest, R. L., Shamir, A., Adleman, L. M.: A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems. Communications of the ACM, v. 21, n. 2, pp. 120–126, Feb 1978. MR 0700103 | Zbl 0368.94005
[12] Schneier, B.: Applied Cryptography. John Wiley & sons, New York 1996. Zbl 0883.94001
[13] Sloupenský, V., Žehra, F.: Bankovní bezpečnost. Bankovní institut, Praha 1997.
[14] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik. Grada, Praha 2003.
[15] Wood, Ch.: Information Security Policies Made Easy. Information Shield, Inc., Bering, Houston 2005.
[16] Wood, Ch.: Information Security Roles and Responsibilities Made Easy. Information Shield, Inc., Bering, Houston 2005.
Partner of
EuDML logo