Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Přesně před sto lety v červnu 1916 předpověděl Albert Einstein existenci gravitačních vln jako další důsledek obecné relativity, své dynamické teorie gravitačního pole. O jejich přímou detekci usilovalo řadu desetiletí mnoho vědců a techniků. V únoru 2016 oznámily týmy LIGO Scientific Collaboration a Virgo Collaboration, že se jim podařilo dne 14. 9. 2015 poprvé v historii zaznamenat gravitační vlnu označenou GW150914. Analýza signálu odhalila, že zdrojem této vlny byla srážka a splynutí dvou velkých černých děr, k níž došlo v dalekém vesmíru před miliardou let. V článku shrnujeme historické souvislosti tohoto významného objevu, technické parametry vysoce citlivých interferometrů Advanced LIGO i detaily vlastního objevu.
Partner of
EuDML logo