Previous |  Up |  Next

Article

Title: Otto Varga - maďarsko-německý matematik a Praha (Czech)
Title: Otto Varga - Hungarian-German Mathematician and Prague (English)
Author: Bálint, Vojtech
Author: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 65
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 36-55
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Na základě studia archivních materiálů dochovaných v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku připomeneme zajímavé a u nás skoro zapomenuté osudy Otty Vargy, jehož kariéra se zrodila v meziválečném čase na Německé univerzitě v Praze a vyvrcholila po druhé světové válce v Maďarsku. (Czech)
MSC: 01A60
MSC: 01A70
.
Date available: 2020-06-11T11:59:48Z
Last updated: 2020-06-22
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148115
.
Reference: [1] Bečvářová, M.: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945.. Karolinum, Praha, 2016.
Reference: [2] carpathiangerman.com: Carpathian German History.. Dostupné z http://carpathiangerman.com/history.htm [8. 3. 2020].
Reference: [3] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universität in Prag. Vorlesungsverzeichnis, Erstes Trimester 1940.
Reference: [4] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Zweites Trimester 1940.
Reference: [5] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Drittes Trimester 1940..
Reference: [6] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Trimester 1941.
Reference: [7] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universitat Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1941.
Reference: [8] Deutsche Karls-Universität in Prag: Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/42.
Reference: [9] Národní archiv České republiky v Praze: Evidenční karta O. Varga. Fond PŘ II – EO, Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva.. Národní archiv České republiky v Praze
Reference: [10] Jahresbericht des evang. Distriktual-Lyzeums (Realgymnasiums) A.B. in Kežmarok: Jahresbericht des evang. Distriktual-Lyzeums (Realgymnasiums) A.B. in Kežmarok (Kesmark) über das Schuljahr 1922/1923, ..., 1926/1927.
Reference: [11] Kántor, T.: Hungarian mathematicians in the twentieth century. Ottó Varga (1909–1969).. Teaching Mathematics and Computer Science 8 (2010), 109–120. 10.5485/TMCS.2010.0244
Reference: [12] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Katalog posluchačů O. U. A. O. Naturwissenschaftler W. S. 1938–39.. Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze. Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [13] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Katalogy posluchačů Přírodovědecké fakulty Německé univerzity v Praze, zimní semestr 1928/1929 až letní semestr 1932/1933.. Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze. Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [14] Deutschen Universität in Prag: Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Wintersemester 1938/39.
Reference: [15] Deutschen Universität in Prag: Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Sommeremester 1939.
Reference: [16] Deutschen Universität in Prag: Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Wintersemester 1939–40.
Reference: [17] Bundesarchiv: Osobní složka G. Kowalewski, složka č. R31/582.. Fond Der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hochschulen, R31, Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde, Německo
Reference: [18] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Osobní složka O. Varga.. Fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, kartón č. 126, Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [19] Národní archiv České republiky v Praze: Osobní složka O. Varga, složka č. V1089/1, kartón č. 12103.. Fond PŘ 1941–1951, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, Národní archiv České republiky v Praze
Reference: [20] Bundesarchiv: Osobní složka O. Varga, složka č. R31/452.. Fond Der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hochschulen, R31, Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde, Německo
Reference: [21] Kesmarker evang. Distriktual-Lyceums A.C.: Program des Kesmarker evang. Distriktual-Lyceums A.C. über das Schuljahr 1919/1920, ..., 1921/1922.
Reference: [22] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Protokoll über die Akte zur Erlangung der Doktorswürde an der naturwissenschaftlichen Fakultät der deutschen Universität zu Prag 1933/1934–1944/1945, položka č. 637.. Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [23] Segal, S. L.: Mathematicians under the Nazis.. Princeton University Press, Princeton, 2003. MR 3243577
Reference: [24] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1936/1937, kartóny Protokoly schůzí profesorského sboru 1920–1932 až 1932–1938.. Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [25] Archiv Univerzity Karlovy v Praze: Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1937/1938, kartóny Protokoly schůzí profesorského sboru 1920–1932 až 1932–1938.. Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze
Reference: [26] Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890–1990.. München, 1991.
Reference: [27] Výborná, M.: Disertace pražské university II, 1882–1945.. Edice Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy, svazek č. 3, Universita Karlova, Praha, 1965.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo