Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
elasticity; plasticity
References:
[1] Н. И. Мусхелишвили: Некоторие основные задачи математической теории упругости. Москва 1949. Zbl 1152.51302
[2] I. Babuška K. Rektorys F. Vyčichlo: Matematická theorie rovinné pružnosti. Praha 1955. MR 0088181
[3] Ch. Loewner: On generation of solutions of the biharmonic equation in the plane by conformal mappings. Pacific Journal of Mathematics, Vol. 3, No. 2, 1953, 417 - 436. DOI 10.2140/pjm.1953.3.417 | MR 0055512 | Zbl 0050.32306
[4] V. Jarník: Integrální počet II. Praha 1955.
[5] Я. С. Уфлянд: Биполярные координаты в теории упругости. Москва 1950. Zbl 1157.76305
[6] České vysoké učení technické v Praxe, FIS, Laboratoř experimentální pružnosti. Zpráva č. 56-III-6. : Fotoelasticimetrický výzkum tří případů kotoučů s otvory namáhanými vnitřním přetlakem.
Partner of
EuDML logo