Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
theoretical physics; mechanics of solids
References:
[1] Gardner: Heat-Exchanger Tube-Sheet Design. Journal of Appll. Mech., Trans. ASME, 1948. str. 377 až 385.
[2] Němec, Rippl: Dimensování trubkových čel. Strojnický sborník, sv. 6, 1954, Praha.
[3] Yi-Yuan Yu: Rational Апаіуsis of Heat-Exchanger Tube-Sheet Stresses. Journal of Appl. Mech, Тrans. ASME, 1948, str. 468-473.
[4] Timoshenko: Theory of Plates and Shells. Mac Graw-Hill Book Co., 1940, str. 399.
[5] Timoshenko: Pružnost a pevnost II. 1951, Praha, str. 156.
[6] McLachlan: Bessel Functions for Engineers. Oxford University Press, London, 1955.
[7] Malkin: Notes on a Theoretical Basis for Design of Tube-Sheets of Triangular Layout. Trans. ASME, sv. 74, 1952, str. 387-396.
[8] Horvay: Bending of Honeycombs and of Perforated Plates. Journal of Appl. Mech., Trans. ASME, sv. 74, 1952, str. 122-123 a 406-407.
[9] Miller: The Design of Tube Plates in Heat Exchangers. Proc. of the Inst. of Mech. Eng., London, Series B, sv. 1, 1952, str. 215-231.
[10] Duncan: The Structural Efficiency of Tube-plates for Heat Exchangers. Proc. Inst. Mech. Eng., sv. 169, 1955, str. 789-802. DOI 10.1243/PIME_PROC_1955_169_080_02
[11] Houžvic: Pevnostní vypočet výměníků tepla. Strojírenství, sv. 7, 1957, čís. 4 a 5.
[12] Höschl, Heřt: Pevnostní výpočet kotlového kondensátoru. Strojírenství, 1957, čís. 11.
[13] Höschl: Ohyb desky s pravidelným polem otvorů. Sborník vědecké konference VŠS v Liberci, v tisku.
Partner of
EuDML logo