Previous |  Up |  Next

Article

Title: Tenká kruhová deska na pružném podkladu (Czech)
Title: A thin circular plate on an elastic foundation (English)
Author: Höschl, Cyril
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1958
Pages: 115-123
Summary lang: English
.
Category: math
.
Keyword: theoretical physics
Keyword: mechanics of solids
MSC: 74K20
idZBL: Zbl 0093.38804
DOI: 10.21136/AM.1958.102609
.
Date available: 2008-05-20T17:10:30Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102609
.
Reference: [1] Gardner: Heat-Exchanger Tube-Sheet Design.Journal of Appll. Mech., Trans. ASME, 1948. str. 377 až 385.
Reference: [2] Němec, Rippl: Dimensování trubkových čel.Strojnický sborník, sv. 6, 1954, Praha.
Reference: [3] Yi-Yuan Yu: Rational Апаіуsis of Heat-Exchanger Tube-Sheet Stresses.Journal of Appl. Mech, Тrans. ASME, 1948, str. 468-473.
Reference: [4] Timoshenko: Theory of Plates and Shells.Mac Graw-Hill Book Co., 1940, str. 399.
Reference: [5] Timoshenko: Pružnost a pevnost II..1951, Praha, str. 156.
Reference: [6] McLachlan: Bessel Functions for Engineers.Oxford University Press, London, 1955.
Reference: [7] Malkin: Notes on a Theoretical Basis for Design of Tube-Sheets of Triangular Layout..Trans. ASME, sv. 74, 1952, str. 387-396.
Reference: [8] Horvay: Bending of Honeycombs and of Perforated Plates.Journal of Appl. Mech., Trans. ASME, sv. 74, 1952, str. 122-123 a 406-407.
Reference: [9] Miller: The Design of Tube Plates in Heat Exchangers.Proc. of the Inst. of Mech. Eng., London, Series B, sv. 1, 1952, str. 215-231.
Reference: [10] Duncan: The Structural Efficiency of Tube-plates for Heat Exchangers.Proc. Inst. Mech. Eng., sv. 169, 1955, str. 789-802. 10.1243/PIME_PROC_1955_169_080_02
Reference: [11] Houžvic: Pevnostní vypočet výměníků tepla.Strojírenství, sv. 7, 1957, čís. 4 a 5.
Reference: [12] Höschl, Heřt: Pevnostní výpočet kotlového kondensátoru.Strojírenství, 1957, čís. 11.
Reference: [13] Höschl: Ohyb desky s pravidelným polem otvorů.Sborník vědecké konference VŠS v Liberci, v tisku.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_03-1958-2_3.pdf 1.552Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo