Previous |  Up |  Next

Article

Title: Test přesnosti seřízení automatického třídiče (Czech)
Title: Test of the accuracy of setting of an automatic sorting machine (English)
Author: Klega, Vladimír
Author: Seitz, Jiří
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1958
Pages: 124-140
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: statistics
idZBL: Zbl 0084.15403
DOI: 10.21136/AM.1958.102610
.
Date available: 2008-05-20T17:10:33Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102610
.
Reference: [1] Бородачев: Основные вопросы теории точности производства.1950.
Reference: [2] Kendall: The advanced theory of statistics. Zbl 0498.62001
Reference: [3] Kауe: A table of the first eleven repeated integrals of the error function.Journal of Math. and Phys. 1955, No. 2.
Reference: [4] Klega: Určení charakteristik přesnosti třídicího automatu.Strojírenství 1957, 10.
Reference: [5] Saks, Zykmund: Funkcje analityczne.1948.
Reference: [6] Knopp: Funktionentheorie.1. díl, 1937.
Reference: [7] Hájek: O aproximaci některých teoretických rozdělení normálním rozdělením.(připravuje se do tisku pro Aplikace matematiky).
.

Files

Files Size Format View
AplMat_03-1958-2_4.pdf 2.687Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo