Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. Mikulaschková: Zaokrouhlovací chyba pří numerickém počítání z hlediska statistického. Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, II, 1957, str. 697 - 707. MR 0093922
[2] V. Fabian: Odhad chyby zaokrouhlování při lineárních iteračních procesech, zejména při Seidlově řešení Dirichletova problému pro čtverec 10 x 10. Aplikace matematiky, 3, 1958, str. 22-43. MR 0128053
Partner of
EuDML logo