Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] T. Dalenius: Sampling in Sweden, Contributions to the Methods and Theories of Sample Survey Practice. Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1957. MR 0124960 | Zbl 0087.14003
[2] J. Hájek: Teorie pravděpodobnostního výběru s aplikacemi na výběrová šetření. Nakl. ČSAV, Praha, 1960. MR 0130784
[3] D. Blackwell M. A. Girshick: Theory of Games and Statistical Decisions. New York - John Wilcy, London - Chapman and Hall. Ruský překlad: Теория игр и статистических решений. Изд. иностр. лит., Москва, 1958.
[4] J. D. Williams: The compleat strategyst. Mc Graw-Hill, New York, London, Toronto, 1954. Ruský překlad: Совершенный стратег. Изд. сов. радио, Moskva, 1960. Zbl 0057.35203
[5] Svein Nordbotten: Allocation in Stratified Sampling by Means of Linear Programming. Skandivisk Aktuarietidskrift, 1956. MR 0083242
[6] J. Kozák: Užití víceúčelových výběrů v podmínkách socialistické státní statistiky. (se zvláštním zaměřením na statistiku zemědělskou). Kandidátská disertace, ÚÚSKS, 1961.
[7] Littelwood, Hardy, Pólya: Inequalities. Cambridge, University Press, 1934.
Partner of
EuDML logo