Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] JAMESON G.: Ordered Linear Spaces. Berlin 1970. MR 0438077 | Zbl 0196.13401
[2] PFANZAGL J., PIERLO W.: Compact systems of sets. Berlin 1966. MR 0216529 | Zbl 0161.36604
[3] RIEČAN B.: O prodolženii operatorov so značeniami v linejnych poluuporiadočennych prostranstvach. Čas. Pěst. Mat. 93 (1968), 459-471. MR 0248544
[4] SCHAEFER H. H.: Topologičeskije vektornyje prostranstva. Moskva 1971.
[5] ŠIPOŠ J.: Integration in partially ordered linear spaces. Math. Slovaca 31 (1981), 39-51. MR 0619506
[6] WRIGHT J. D. M.: The measure extension problem for vector lattices. Ann. Inst. Fourier 21, Fasc. 4 (1971), 65-85. MR 0330411 | Zbl 0215.48101
[7] BOURBAKI N.: Integrirovanije. Moskva 1977.
Partner of
EuDML logo