Previous |  Up |  Next

Article

Title: Modelling transfer functions with nonzero initial conditions (English)
Title: Modelování přenosových funkcí s nenulovými počátečními podmínkami (Czech)
Author: Beneš, Karel
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 19
Issue: 1
Year: 1980
Pages: 111-118
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 34A25
MSC: 93C99
idMR: MR0630374
.
Date available: 2009-01-29T15:20:49Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120087
.
Reference: [1] Plander I.: Matematické metódy a programovanie analógových počítačov.SAV Bratislava, 1969.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_19-1980-1_10.pdf 998.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo