Previous |  Up |  Next

Article

Title: Eine Bemerkung über die Verallgemeinerung des Demoulinschen Vierseits für die Fläche ${\cal P}_{0,3}^2$ (German)
Author: Havel, Václav
Language: German
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1965
Pages: 186-190
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 53.01
MSC: 53.60
idZBL: Zbl 0134.17101
idMR: MR0200822
.
Date available: 2009-09-25T07:40:59Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126747
.
Reference: [1] Brejcha J.: Demoulinův čtyřstran a kanonické přímky v bodӗ plochy prostoru S3.Ѕborník Vysoké školy stavitelství v Brně 87 (1956), 41-47.
Reference: [2] Cеnkl B.: La normale ďune surface dans ľespace à connexion projective.Czеch. Mаt. Journ. 12 (1962), 582-608.
Reference: [3] Dеcuypеr M.: Quadrilatère de Demoulin ďune surface.Rеnd. Ѕеm. Mаt. Mеssinа 1 (1955), 120-142.
Reference: [4] Щеpбакoв P. H.: Kypc aффuннoй u npoeкmuвнoй дuффepeнцuaльнoй гeoмempuu.Toмcк 1960.
Reference: [5] Švеc A.: K výkladu teorie prostorů s konexí.Čаs. pӗst. mаt. 86 (1961), 425-432.
Reference: [6] Švеc A.: Sur la géométrie différentielle ďune surface plongée dans un espace à trois dimensions à connexion projective.Czеch. Mаt. Journ. 11 (1961), 386-397. MR 0141028
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_15-1965-3_2.pdf 786.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo