Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bachelier, L.: Théorie de la spéculation. Ann. École normale supérieure 17 (1900), 21–86. MR 1508978
[2] Baxter, M., Rennie, A.: Financial Calculus. Cambridge University Press, Cambridge 1996. Zbl 0858.62094
[3] Heath, D., Jarrow, R., Morton, A.: Bond pricing and the term structure of interest rates. Econometrica 60 (1992), 77–105. Zbl 0751.90009
[4] I.S.F.A.: Annales du Concours d’Entrée. Lyon 1993.
[5] Janko, J.: Třicet let pojistné techniky. Spolek čs. pojistných techniků, Praha 1935.
[6] Mandl, P.: ISFA — prestižní škola francouzských aktuárů. Pojistný obzor 73 (1996), č. 11, 12–13. MR 0225592
[7] Mandl, P.: Vývoj studia pojistné matematiky a matematické statistiky u nás. Pojistný obzor 75 (1998), č. 3, 14–15.
[8] Marvan, M. et al.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, díl 1. Novinář, Praha 1989.
[9] Merton, R. C.: Continuous-time finance. Blackwell, Cambridge MA, 1990.
[10] Němcová, M.: František Josef Studnička. Prometheus, Praha 1998. MR 1883729
[11] Pánek, A.: Studnička František Josef. Ottův slovník naučný XXIV (1906), 297–300.
[12] Pearce, D. W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Victoria Publishing, Praha 1992.
[13] Studnička, F.: Základové počtářství národohospodářského čili juridicko-politické arithmetiky. Matice česká, Praha 1887.
[14] Vasicek, O. A.: An equilibrium characterization of the term structure. J. of Finance 5 (1977), 177–188.
Partner of
EuDML logo