Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97-xx, 97Cxx
References:
[1] Straková, J.: Výsledky našich žáků 8. ročníku základních škol ve Třetím mezinárodním výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání. Pokroky MFA 42 (1997), 248.
[2] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků 4. ročníků. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 1997.
[3] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků 8. ročníků. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 1996.
[4] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Podmínky a průběh výuky v 8. ročníku. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 1997.
[5] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Výsledky žáků 7. a 8. ročníků v matematické části testu. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 1997.
[6] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Výsledky žáků 7. a 8. ročníků v přírodovědné části testu. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 1997.
[7] Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků posledních ročníků středních škol. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 1998.
Partner of
EuDML logo