Previous |  Up |  Next

Article

References:
[Bor26] Borůvka, O.: O jistém problému minimálním. Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně 3 (1926), 37–58.
[Bor26a] Borůvka, O.: Příspěvek k řešení otázky ekonomické stavby elektrovodních sítí. Elektrotechnický obzor 15 (1926), 153–154.
[Bor96] Borůvka, O.: Otakar Borůvka. GRANOS PLUS, Brno 1996.
[DRT92] Dixon, B., Rauch, M., Tarjan, R. E.: Verification and sensitivity analysis of minimum spanning trees in linear time. SIAM J. of Computing 21, 6 (1992), 1184–1192. MR 1192301
[GraHel85] Graham, R. L., Hell, P.: On the History of the Minimum Spanning Tree Problem. Annals of the History of Computing 7, 1 (1985), 43–57. MR 0783327 | Zbl 0998.68003
[Jar30] Jarník, V.: O jistém problému minimálním. Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně 6 (1930), 57–63.
[KKT95] Karger, D., Klein, P. N., Tarjan, R. E.: A randomized linear-time algorithm to find minimum spanning trees. Journal of the ACM 42 (1995), 321–338. MR 1409738 | Zbl 0886.68079
[Kin93] King, V.: A simpler minimum spanning tree verification algorithm. Manuscript, 1993.
[KleTar94] Klein, P. N., Tarjan, R. E.: A randomized linear-time algorithm for finding minimum spanning trees. Proc. 26th Annual ACM Symp. On Theory of Computing, 1994, p. 9–15.
[Kru56] Kruskal, J. B.: On the shortest spanning tree of a graph and the travelling salesman problem. Proc. Amer. Math. Soc. 7 (1956), 48–50. MR 0078686
[Kru97] Kruskal, J. B.: A reminiscence about shortest spanning subtrees. Archivum Mathematicum Brno 33 (1997), 13–14. MR 1464296 | Zbl 0921.01019
[MatNeš95] Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky. KAM Series No. 95-299.
[Mil97] Milková, E.: Optimalizace, prohledávání a třídění stromů. Disertační práce, MFF UK, Praha 1997.
[Neš97] Nešetřil, J.: A few remarks on the history of MST-Problem. Archivum Mathematicum Brno 33 (1997), 15–22. MR 1464297
[Tar83] Tarjan, R. E.: Data structures and network algorithms. Ch. 6, CBMS Regional Conf., SIAM, Philadelphia, 1983. MR 0826534 | Zbl 0584.68077
Partner of
EuDML logo