Previous |  Up |  Next

Article

Title: Moderní pohled na „jistý problém minimální‟ (Czech)
Title: A contemporary view of “certain minimal problem” (English)
Author: Milková, Eva
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2000
Pages: 265-273
.
Category: math
.
MSC: 01A60
MSC: 01A70
MSC: 05C35
MSC: 90C27
idZBL: Zbl 1056.01007
.
Date available: 2010-12-11T18:09:10Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141045
.
Reference: [Bor26] Borůvka, O.: O jistém problému minimálním.Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně 3 (1926), 37–58.
Reference: [Bor26a] Borůvka, O.: Příspěvek k řešení otázky ekonomické stavby elektrovodních sítí.Elektrotechnický obzor 15 (1926), 153–154.
Reference: [Bor96] Borůvka, O.: Otakar Borůvka.GRANOS PLUS, Brno 1996.
Reference: [DRT92] Dixon, B., Rauch, M., Tarjan, R. E.: Verification and sensitivity analysis of minimum spanning trees in linear time.SIAM J. of Computing 21, 6 (1992), 1184–1192. MR 1192301
Reference: [GraHel85] Graham, R. L., Hell, P.: On the History of the Minimum Spanning Tree Problem.Annals of the History of Computing 7, 1 (1985), 43–57. Zbl 0998.68003, MR 0783327
Reference: [Jar30] Jarník, V.: O jistém problému minimálním.Práce Mor. Přírodověd. Spol. v Brně 6 (1930), 57–63.
Reference: [KKT95] Karger, D., Klein, P. N., Tarjan, R. E.: A randomized linear-time algorithm to find minimum spanning trees.Journal of the ACM 42 (1995), 321–338. Zbl 0886.68079, MR 1409738
Reference: [Kin93] King, V.: A simpler minimum spanning tree verification algorithm.Manuscript, 1993.
Reference: [KleTar94] Klein, P. N., Tarjan, R. E.: A randomized linear-time algorithm for finding minimum spanning trees.Proc. 26th Annual ACM Symp. On Theory of Computing, 1994, p. 9–15.
Reference: [Kru56] Kruskal, J. B.: On the shortest spanning tree of a graph and the travelling salesman problem.Proc. Amer. Math. Soc. 7 (1956), 48–50. MR 0078686
Reference: [Kru97] Kruskal, J. B.: A reminiscence about shortest spanning subtrees.Archivum Mathematicum Brno 33 (1997), 13–14. Zbl 0921.01019, MR 1464296
Reference: [MatNeš95] Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky.KAM Series No. 95-299.
Reference: [Mil97] Milková, E.: Optimalizace, prohledávání a třídění stromů.Disertační práce, MFF UK, Praha 1997.
Reference: [Neš97] Nešetřil, J.: A few remarks on the history of MST-Problem.Archivum Mathematicum Brno 33 (1997), 15–22. MR 1464297
Reference: [Tar83] Tarjan, R. E.: Data structures and network algorithms.Ch. 6, CBMS Regional Conf., SIAM, Philadelphia, 1983. Zbl 0584.68077, MR 0826534
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_45-2000-4_1.pdf 281.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo