Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01Axx
References:
[P1] Pleskot, A.: Ueber die Grenzen der Wurzeln einer Gleichung mit nur reellen Wurzeln. Zprávy ze zasedání ČA č. 37, rok 1897, 9 s.
[P2] Pleskot, A.: Poznámka ku řešení trojúhelníka, dány-li jsou jeho strany. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 27 (1898), 269–271.
[P3] Pleskot, A.: Příspěvek ku řešení trojúhelníka. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 28 (1899), 250–252.
[P4] Pleskot, A.: Zobecnění theoremu o přímce Simsonově. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 37 (1908), 277–281.
[P5] Pleskot, A.: O jistém integrálu omezeném. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 38 (1909), 427–434.
[P6] Pleskot, A.: Dodatek k vyčíslení jistého integrálu. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 38 (1909), 601–603.
[P7] Pleskot, A.: O jistém theoremu vztahujícím se k problému normál křivek algebraických. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 57–71.
[Hu] Huber, G.: Auswertung einiger bestimmter Integrale mit Anwendung des freien Integrationsweges. Monatshefte f. Mathematik 16 (1905), 141–160. MR 1547408
[Kr] Kraus, L.: Poznámka k rovnicím, jež mají pouze reálné kořeny. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 15 (1886), 63–64.
[Le] Lepiney, P.: Sur la droite de Simson. L’Enseignement mathématique 10 (1908), 500–501.
[Lr] Lerch, M.: O jednoduchém stanovení určitého integrálu omezeného. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 39 (1910), 1–7.
[Pá] Pánek, A.: Vypočítávání trojúhelníku, dány-li jsou tři strany nebo dvě strany a úhel jimi sevřený. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 8 (1889), 124–131.
[Ve] Vervaet, J. P.: Příspěvek k řešení ploských trojúhelníků. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 5 (1886), 57–66.
Partner of
EuDML logo