Previous |  Up |  Next

Article

Title: Vzpomínka na Antonína Pleskota (Czech)
Title: A memory of Antonín Pleskot (English)
Author: Lepka, Karel
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 51
Issue: 1
Year: 2006
Pages: 23-30
.
Category: math
.
MSC: 01Axx
.
Date available: 2010-12-11T21:24:36Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141297
.
Reference: [P1] Pleskot, A.: Ueber die Grenzen der Wurzeln einer Gleichung mit nur reellen Wurzeln.Zprávy ze zasedání ČA č. 37, rok 1897, 9 s.
Reference: [P2] Pleskot, A.: Poznámka ku řešení trojúhelníka, dány-li jsou jeho strany.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 27 (1898), 269–271.
Reference: [P3] Pleskot, A.: Příspěvek ku řešení trojúhelníka.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 28 (1899), 250–252.
Reference: [P4] Pleskot, A.: Zobecnění theoremu o přímce Simsonově.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 37 (1908), 277–281.
Reference: [P5] Pleskot, A.: O jistém integrálu omezeném.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 38 (1909), 427–434.
Reference: [P6] Pleskot, A.: Dodatek k vyčíslení jistého integrálu.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 38 (1909), 601–603.
Reference: [P7] Pleskot, A.: O jistém theoremu vztahujícím se k problému normál křivek algebraických.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 57–71.
Reference: [Hu] Huber, G.: Auswertung einiger bestimmter Integrale mit Anwendung des freien Integrationsweges.Monatshefte f. Mathematik 16 (1905), 141–160. MR 1547408
Reference: [Kr] Kraus, L.: Poznámka k rovnicím, jež mají pouze reálné kořeny.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 15 (1886), 63–64.
Reference: [Le] Lepiney, P.: Sur la droite de Simson.L’Enseignement mathématique 10 (1908), 500–501.
Reference: [Lr] Lerch, M.: O jednoduchém stanovení určitého integrálu omezeného.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 39 (1910), 1–7.
Reference: [Pá] Pánek, A.: Vypočítávání trojúhelníku, dány-li jsou tři strany nebo dvě strany a úhel jimi sevřený.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 8 (1889), 124–131.
Reference: [Ve] Vervaet, J. P.: Příspěvek k řešení ploských trojúhelníků.Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 5 (1886), 57–66.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_51-2006-1_4.pdf 662.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo