Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Fischer, J., Kolář, P., Kundrát, V., Lokajíček, M. V.: Ivo Vrkoč osmdesátníkem
Jokl, E., Valešová, M.: Za docentem RNDr. Václavem Vilhelmem, CSc.
Pravda, V.: 20 let arXivu
Herman C.W. Beijerinck, H. C. W.: Nesnesitelná lehkost vyučování
Šebestová, I.: Oficiální představení Charles University in Prague SIAM Student Chapter
Herrmann, L.: Zpráva o semináři Matematika na vysokých školách, Herbertov 2011
Durnová, H., Kotůlek, J., Lepka, K.: Druhá Zimní škola z historie matematiky
Křížek, M., Šolcová, A.: 3. Seminář Albert Einstein a Praha 1911–1912
Partner of
EuDML logo