Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Zatímco předmětové přírodovědné olympiády mají již dlouholetou tradici, nová soutež 21. století European Union Science Olympiad (EUSO) nedosáhla ještě ani deseti let. Každorocně se scházejí mladí lidé ve věku kolem 16 let na souteži úloh, zameřených na integrovanou přírodovědu, aby projevili své dovednosti v řešení úloh, v nichž se kloubí vědomosti z fyziky, chemie a biologie. Článek uvádí i výsledky dosažené reprezentanty České republiky.
Summary:
While the Science Olympiads have a long tradition, the new competition of the 21st century European Union Science Olympiad (EUSO) has not even reached ten years. Annually young people aged around 16 years meet in the tasks competition, focusing on integrated science, to show their skills in solving problems in which the knowledge of physics, chemistry and biology is required. Paper presents the results, achieved by representatives of the Czech Republic.
Partner of
EuDML logo