Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55, 01A70
Summary:
Na různých konferencích německých a rakouských historiků matematiky se při přednáškách objevuje jméno Seligmanna Kantora, ať už v souvislosti s vývojem některých matematických disciplín (kombinatorika, teorie konfigurací či geometrické transformace) nebo hodnocením jeho tvorby učebnic. Většina přednášejících však podotýká, že neví nic o jeho životě, že nezná jeho osud a~netuší ani, jak vypadal. V tomto článku se pokusíme shrnout vše zásadní, co se o něm podařilo archivním bádáním zjistit.
References:
[1] Adressbuch für den politischen Bezirk Teplitz. Teplitz, 1912.
[2] Achter Jahres-Bericht der Communal-Oberrealschule in Leitmeritz. Veröffentlicht am Schlusse des Studienjahres 1874. Leitmeritz, 1874.
[3] Album von Leitmeritz mit erläutern dem Text, 10 Vignetten und 10 Vollbildern nach eigenen Aufnahmen. A. Teubner, Selbstverlag, Leitmeritz, 1894.
[4] Bečvář, J.: Eduard Weyr (1852–1903). Dějiny matematiky, svazek 2. Prometheus, Praha, 1995. MR 1935795
[5] Bečvář, J., Bečvářová, M., Škoda, J.: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71. Dějiny matematiky, svazek 28. Nakladatelství ČVUT v Praze, Praha, 2006. MR 2976623
[6] Bečvářová, M.: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 až 1945. Karolinum, Praha, 2016.
[7] Fiedler, J.: Jewish sights of Bohemia and Moravia. Sefer, Praha, 1991.
[8] Gropp, H.: On the history of configurations. 263–268. In: Díez, A., Echeverría, J., Ibarra, A. (eds.): Structures in Mathematical Theories: Reports of the San Sebastian International Symposium, September 25–29, 1990, Argitarapen Zerbitzua Euskal, Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1990. MR 1100761
[9] Gropp, H.: On the history of configurations II – Austria and the rest of the world. 21–25. In: Binder, Ch. (ed.): IV. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen am Ybbs, 1995.
[10] Gropp, H.: Die Configurationen von Theodor Reye in Straßburg nach 1876. 287–301. In: Toepell, M. (ed.): Mathematik im Wandel: Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht, Band 2. Mathematikgeschichte und Unterricht III. Hildesheim, Berlin, 2001. MR 1884290
[11] Gropp, H.: Configurations between geometry and combinatorics. Discrete Appl. Math. 138 (2004), 79–88. DOI 10.1016/S0166-218X(03)00271-3 | MR 2057601
[12] Hilbert, D., Cohn-Vossen, S.: Anschauliche Geometrie. Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 37. Springer, Berlin, 1932 (anglické vydání: Geometry and the imagination, překlad P. Nemenyi, Chelsea Publishing, American Mathematical Society, 1952). MR 0046650 | Zbl 0005.11202
[13] Kantor, S.: Ueber eine Gattung von Configurationen in der Ebene und im Raume. Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 80 (1879), 227.
[14] Kantor, S.: Ueber die Configurationen (3,3) mit den Indices 8,9 und ihren Zusammenhang mit den Curven dritter Ordnung. Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 84 (1881), 915–932.
[15] Kantor, S.: Die Configurationen (3,3)_{10}. Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 84 (1881), 1291–1314.
[16] Kantor, S.: Premièrs fondaments pour une théorie des transformations périodiques univoques. Mémoire couronné par l’Académie des Science de Naples dans le concours pour 1883. Naples, 1891.
[17] Kantor, S.: Theorie der endlichen Gruppen von eindeutigen Transformationen in der Ebene. Mayer & Müller, Berlin, 1895.
[18] Kocourková, P.: Zaniklé židovské obce. Bílina. Sobědruhy, Duchcov. 79–86. In: Hamáčková, V., Hanková, M., Lhotová, M. (eds.): Židé v Čechách 2, Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. září 2008, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2009.
[19] Kowalewski, G.: Bestand und Wandel – Meine Lebenserinnerungen, zugleich ein Beitrag zur neueren Geschichte der Mathematik. R. Oldenbourg, München, 1950.
[20] Levi, F. W.: Geometrische Konfigurationen. S. Hirzel, Leipzig, 1929.
[21] Nový, L.: Dějiny exaktních věd v českých zemích. ČSAV, Praha, 1961.
[22] Ordnung der Vorlesungen an der k. k. Deutschen Karl-Ferdinands-Universität zu Prag im 1882–1883, 1883–1884, 1884–1885, 1885–1886, 1886–1887. Prag, 1882 až 1886.
[23] Osobní složka S. Kantora. Karton č. 114, Osobní složky profesorů univerzity, fond MKV/R, 5 Prag – Philosophie – Professoren, Národní archiv České republiky v Praze.
[24] Ottowitz, N.: Mathematikunterricht an der Technischen Hochschule in Wien 1815–1918. Dissertationen der Technischen Universität Wien, 1992.
[25] de Pasquale, V.: Sui sistemi ternari di 13 elementi. Rendiconti di Istituto Lombardo Scienze e Lettere 2 (32) (1899), 213–221.
[26] Programm der k. k. deutschen technischen Hoschule in Prag für das Studienjahr 1881–1882. Prag, 1881.
[27] Programm der k. k. deutschen technischen Hoschule in Prag für das Studienjahr 1882–1883. Prag, 1882.
[28] Siebenter Jahres-Bericht der Communal-Oberrealschule in Leitmeritz. Veröffentlicht am Schlusse des Studienjahres 1873. Leitmeritz, 1873.
[29] Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1882/1883. Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze.
[30] Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1883/1884. Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze.
[31] Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1884/1885. Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze.
[32] Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1885/1886. Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze.
[33] Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1886/1887. Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze.
[34] Steinitz, E.: Konfigurationen der projectiven Geometrie. článek IIIAB 5a z roku 1910, 481–516. In: Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften, III-1-1, Teubner, Leipzig, 1902 až 1910.
[35] Večeřová, P.: Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Olympia, Praha, 2009.
[36] . Dostupné z http://www.geni.com/people/Seligmann-Kantor [cit. 4. 3. 2019].
[37] MathSciNet Mathematical Reviews, heslo Seligmann Kantor.
[38] Zentralblatt für Mathematik, heslo Seligmann Kantor.
Partner of
EuDML logo