Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00A35, 97K50
Summary:
V tomto příspěvku se zabýváme základy teorie pravděpodobnosti a zaměřujeme se na tzv. geometrickou pravděpodobnost. Představujeme zdánlivě velmi jednoduchý problém, u kterého se však ukáže, že má několik různých řešení. Tento problém je znám jako Bertrandův paradox. Předkládáme tři různá řešení problému a diskutujeme, proč si vzájemně neodporují.
References:
[1] Bertrand, J.: Calcul des probabilités. Gauthier-Villars, Paříž, 1889.
[2] Anděl, J.: Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2007.
Partner of
EuDML logo