Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Královská švédská akademie věd udělila Nobelovu cenu za fyziku roku 2019 třem vědcům, kteří významně přispěli ke studiu vesmíru. Polovinu ceny získal jeden z předních žijících kosmologů James Peebles. Od počátku 60. let systematicky a důkladně studuje fyzikální procesy odehrávající se v raném vesmíru i během jeho následné evoluce. Zásadně tím ovlivnil moderní kosmologii, z níž se nyní stala ucelená a věrohodná vědní disciplína opírající se o logický systém teoretických modelů podporovaný velmi přesnými pozorováními. Peebles je odborníkem především na primordiální vznik prvků, reliktní mikrovlnné záření a formování galaktických struktur. Jeho vědecké práce, knihy a učebnice inspirovaly bezpočet kolegů i studentů.
References:
[1] Dicke, R. H., Peebles, P. J. E., Roll, P. G., Wilkinson, D. T.: Cosmic black-body radiation. Astrophys. J. 142 (1965) 414–419. DOI 10.1086/148306
[2] Ostriker, J. P., Peebles, P. J. E.: A numerical study of the stability of flattened galaxies: or, can cold galaxies survive?. Astrophys. J. 186 (1973) 467–480. DOI 10.1086/152513
[3] Peebles, P. J. E.: The black-body radiation content of the Universe and the formation of galaxies. Astrophys. J. 142 (1965) 1317–1326. DOI 10.1086/148417
[4] Peebles, P. J. E.: Primordial helium abundance and the primordial fireball I. Phys. Rev. Lett. 16 (1966) 410–413. DOI 10.1103/PhysRevLett.16.410
[5] Peebles, P. J. E.: Primordial helium abundance and the primordial fireball II. Astrophys. J. 146 (1966) 542–552. DOI 10.1086/148918
[6] Peebles, P. J. E.: Physical cosmology. Princeton University Press, Princeton, 1971. MR 1216520
[7] Peebles, P. J. E.: The large-scale structure of the Universe. Princeton University Press, Princeton, 1980. MR 0647948
[8] Peebles, P. J. E.: Large-scale background temperature and mass fluctuations due to scale-invariant primeval perturbations. Astrophys. J. 263 (1982) L1–L5. DOI 10.1086/183911
[9] Peebles, P. J. E.: Tests of cosmological models constrained by inflation. Astrophys. J. 284 (1984) 439–444. DOI 10.1086/162425
[10] Peebles, P. J. E.: Quantum mechanics. Princeton University Press, Princeton, 1992. MR 1157157
[11] Peebles, P. J. E.: Principles of physical cosmology. Princeton University Press, Princeton, 1993. MR 1216520
[12] Peebles, P. J. E., Yu, J. T.: Primeval adiabatic perturbation in expanding universe. Astrophys. J. 162 (1970) 815–836. DOI 10.1086/150713
[13] Penzias, A. A., Wilson, R. W.: A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s. Astrophys. J. 142 (1965) 419–421. DOI 10.1086/148307
[14] Ratra, B., Peebles, P. J. E.: The cosmological constant and dark energy. Rev. Modern Phys. 75 (2003) 559–606. DOI 10.1103/RevModPhys.75.559 | MR 1973358
[15] Singh, S.: Velký třesk. Dokořán a Argo, Praha, 2007.
[16] Weinberg, S.: První tři minuty. Mladá fronta, Praha, 1983.
Partner of
EuDML logo