Previous |  Up |  Next

Article

Title: James Peebles získal Nobelovu cenu 2019 za svůj celoživotní příspěvek kosmologii (Czech)
Title: James Peebles Was Awarded the Nobel Prize 2019 for His Lifelong Contribution to Cosmology (English)
Author: Podolský, Jiří
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 65
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 1-9
Summary lang: Czech
.
Category: physics
.
Summary: Královská švédská akademie věd udělila Nobelovu cenu za fyziku roku 2019 třem vědcům, kteří významně přispěli ke studiu vesmíru. Polovinu ceny získal jeden z předních žijících kosmologů James Peebles. Od počátku 60. let systematicky a důkladně studuje fyzikální procesy odehrávající se v raném vesmíru i během jeho následné evoluce. Zásadně tím ovlivnil moderní kosmologii, z níž se nyní stala ucelená a věrohodná vědní disciplína opírající se o logický systém teoretických modelů podporovaný velmi přesnými pozorováními. Peebles je odborníkem především na primordiální vznik prvků, reliktní mikrovlnné záření a formování galaktických struktur. Jeho vědecké práce, knihy a učebnice inspirovaly bezpočet kolegů i studentů. (Czech)
.
Date available: 2020-06-11T11:57:28Z
Last updated: 2020-06-22
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148110
.
Reference: [1] Dicke, R. H., Peebles, P. J. E., Roll, P. G., Wilkinson, D. T.: Cosmic black-body radiation.. Astrophys. J. 142 (1965) 414–419. 10.1086/148306
Reference: [2] Ostriker, J. P., Peebles, P. J. E.: A numerical study of the stability of flattened galaxies: or, can cold galaxies survive?. Astrophys. J. 186 (1973) 467–480. 10.1086/152513
Reference: [3] Peebles, P. J. E.: The black-body radiation content of the Universe and the formation of galaxies.. Astrophys. J. 142 (1965) 1317–1326. 10.1086/148417
Reference: [4] Peebles, P. J. E.: Primordial helium abundance and the primordial fireball I.. Phys. Rev. Lett. 16 (1966) 410–413. 10.1103/PhysRevLett.16.410
Reference: [5] Peebles, P. J. E.: Primordial helium abundance and the primordial fireball II.. Astrophys. J. 146 (1966) 542–552. 10.1086/148918
Reference: [6] Peebles, P. J. E.: Physical cosmology.. Princeton University Press, Princeton, 1971. MR 1216520
Reference: [7] Peebles, P. J. E.: The large-scale structure of the Universe.. Princeton University Press, Princeton, 1980. MR 0647948
Reference: [8] Peebles, P. J. E.: Large-scale background temperature and mass fluctuations due to scale-invariant primeval perturbations.. Astrophys. J. 263 (1982) L1–L5. 10.1086/183911
Reference: [9] Peebles, P. J. E.: Tests of cosmological models constrained by inflation.. Astrophys. J. 284 (1984) 439–444. 10.1086/162425
Reference: [10] Peebles, P. J. E.: Quantum mechanics.. Princeton University Press, Princeton, 1992. MR 1157157
Reference: [11] Peebles, P. J. E.: Principles of physical cosmology.. Princeton University Press, Princeton, 1993. MR 1216520
Reference: [12] Peebles, P. J. E., Yu, J. T.: Primeval adiabatic perturbation in expanding universe.. Astrophys. J. 162 (1970) 815–836. 10.1086/150713
Reference: [13] Penzias, A. A., Wilson, R. W.: A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s.. Astrophys. J. 142 (1965) 419–421. 10.1086/148307
Reference: [14] Ratra, B., Peebles, P. J. E.: The cosmological constant and dark energy.. Rev. Modern Phys. 75 (2003) 559–606. MR 1973358, 10.1103/RevModPhys.75.559
Reference: [15] Singh, S.: Velký třesk.. Dokořán a Argo, Praha, 2007.
Reference: [16] Weinberg, S.: První tři minuty.. Mladá fronta, Praha, 1983.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo