Previous |  Up |  Next

Article

Title: Newtonovy pohybové zákony – retrospektiva a současnost (1. část). Vžité mylné představy vyvolané literaturou, učebnicemi a tradiční výukou versus pravý obsah ()
Author: Černohorský, Martin
Author: Musilová, Jana
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 96
Issue: 2
Year: 2021
Pages: 32-56
Summary lang: English
.
Category: physics
.
.
Date available: 2021-10-06T08:45:31Z
Last updated: 2021-11-22
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149126
.
Reference: [1] Newton, I.: Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica.Amsterdam, 1723.
Reference: [2] Newton, I.: Philosophiæ naturalis principia mathematica: perpetuis commentariis illustrata communi studio Thomæ Le Seur et Francisci Jacquier.Editio nova. Glaguæ, Vol. I, II, III – 1822. Editio prima: Romæ, Vol. I – 1739; Vol. II – 1740; Vol. III – 1742.
Reference: [3] Newton, I.: Sir Isaac Newton’s Mathematical Principles of Natural Philosophy and his System of the World.Tr. Andew Motte, revised Florian Cajori, University of California Press, Berkeley, 1934.
Reference: [4] Newton, I.: Les Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle.Traduction de la Marquise du Châtelet augmentée des commentaires de Clairaut, édition Blanchart, Paris, 1966, (fac-simile d’une édition de 1759).
Reference: [5] Newton, I.: Sir Isaac Newton’s Mathematische Principien der Naturlehre. Mit Bemerkungen und Erläuterungen herausgegeben von Prof. Dr. J. Ph. Wolfers.Verlag von Robert Oppenheim, Berlin, 1872.
Reference: [6] Newton, I.: The Principia. Mathematical Principles of Natural Philosophy. A new translation by I. Bernard Cohen and Anne Whitman assisted by Julia Budenz. Preceeded by A guide to Newton’s Principia by I. Bernard Cohen.. University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London, 1999.
Reference: [7] Newton, I.: De Motu Corporum Liber Primus.1684, De motu corporum in mediis regulariter cedentibus. MS Add. 3965.5. Zdroj: Cambridge University Library, Cambridge, UK.
Reference: [8] Herivel, J.: The Background to Newton’s Principia: A Study of Newton’s Dynamical Researches in the Years 1664–84.Oxford University Press, Oxford, 1965.
Reference: [9] Černohorský, M.: Translačně-rotační první axiom 1687 (1726) ve světle Newtonových rukopisů.Čs. čas. fyz., 62 (2012), 5-6, 331–340.
Reference: [10] Černohorský, M.: Newtonova formulace prvního pohybového zákona.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 20 (1975), 344–349.
Reference: [11] Černohorský, M.: Nová formulace Newtonova prvního pohybového zákona.Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianæ Brunensis, 18 (1977), Physica 23, opus 1, 5–36.
Reference: [12] Černohorský, M.: Problém interpretace Newtonovy formulace prvního pohybového zákona.Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianæ Brunensis, 20 (1979), Physica 28, opus 3, 5–32.
Reference: [13] Černohorský, M.: Devět Newtonových formulací prvního pohybového zákona.In: Černohorský, M. (red.): Pocta Newtonovi. Sborník. Pracovní materiály seminářů Jednoty čs. matematiků a fyziků. Odborná skupina Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce JČSMF, Brno, 1986, 36–55, 2. rozšířené vydání, Brno, 1986, s. 70–86.
Reference: [14] Černohorský, M.: The rotation in Newton’s wording of his first law of motion.In: Kamiński, W. A. (red.): Proceedings of the Lublin Tercentary Celebration Isaac Newton’s Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. 15–17 October 1987, Lublin, Poland, World Scientific, Singapore–New Jersey–Hong Kong, 1988, 28–46.
Reference: [15] Černohorský, M.: Mach’s criticism on Newton’s axiomatization and the Rotation in Lex I.In: Prosser, V., Folta, J. (eds.): Ernst Mach and the Development of Physics. Conference papers, Karolinum, Praha, 1991, 267–270.
Reference: [16] Černohorský, M.: Newtonova translačně-rotační formulace prvního zákona pohybu.In: Dub, P., Musilová, J. (eds.): Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – vzdělávání. Muni Press, Masarykova univerzita, Brno, 2010, 248–254.
Reference: [17] Thomson, W., Tait, P. G.: Treatise on Natural Philosophy.Vol. I. Part I. New Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1879.
Reference: [18] Chvolson, O. D.: Kurs fiziki I.Izd. 5, Gosudarstvennoe Izdatelstvo, Berlin, 1923.
Reference: [19] Krylov, A. N.: První ruský překlad Principií z latiny.1915. (zde citace v angličtině).
Reference: [20] Newton, I.: De Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Les Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle. Préface de Stephen Hawking.Traduction nouvelle par Marie-Françoise Biarnais. Bourgoi, Ch., 1985. (S. Hawking: Newton substitua sa premiere loi: Tout corps demeure a l’état de repos, ou poursuit un mouvement rectiligne uniforme, a moins qu’il ne soit soumis a une force extérieure.)
Reference: [21] Tascón, C. L.: Mécanica Newtoniana.Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogota, Colombia, 1998.
Reference: [22] Rouse Ball, W. W.: An Essay on Newton’s “Principia”.Macmillan and Co., London, 1893, reprint with an introd. by I. B. Cohen, Johnson Reprint Corp., New York–London, 1972.
Reference: [23] Strouhal, Č., Kučera, B.: Mechanika.2. vyd., Jednota českých mathematiků, Praha, 1910, (1. vyd. 1900 nebo spíše 1901 – Předmluva datována 9. 9. 1900, předmluva k 2. vyd. datována v září 1909).
Reference: [24] Novák, V.: Fyzika I.JČMF, Praha, 1919.
Reference: [25] Kučera, B.: Základy mechaniky tuhých těles.JČMF, Praha, 1921.
Reference: [26] Závi ška, F.: Mechanika.Jednota čs. matematiků a fyziků, Praha, 1933.
Reference: [27] Nachtikal, F.: Technická fyzika.3. vyd., JČMF, Praha, 1946.
Reference: [28] Slavík, J. B. a kol.: Základy fysiky.ČSAV, Praha, 1962.
Reference: [29] Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika. Příručka pro fakulty strojního inženýrství.SNTL/SVTL, Praha, 1966.
Reference: [30] Hlavička, A.: Fyzika pro pedagogické fakulty.1971.
Reference: [31] Havránek, A.: Mechanika I. Hmotný bod a tuhé těleso.Praha, 1972.
Reference: [32] Havelka, B.: Základní kurs fyziky 1.Praha, 1974.
Reference: [33] Hajko, D., V.: Všeobecná fyzika 1..UPJŠ, Košice, 1974.
Reference: [34] Kvasnica a kol., J.: Mechanika..Academia, Praha, 1988.
Reference: [35] Franek, J., Špelda, D., Novotný, J., Svobodová, J., Durnová, H.: Isaac Newton: Matematické principy přírodní filosofie.Fontes scientiæ 1., Togga, Praha–Brno, 2020.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo