Single Books

Description

Vybrané knihy od předních českých matematiků

Selected monographs by Czech mathematicians

Archive:

 1. Die Chronologie in ihrem ganzem Umfange, mit vorzüglicher Rücksicht auf ihre Unwendung in der Astronomie, Weltgeschichte und Urkundenlehre (1844)
 2. Elementarlehre von den Logarithmen auf einem neuen, verständlicheren und umfassenden Begriff dieser Hilfszahlen gegründet, bloß die Kenntniß der gewöhnlichsten Zifferrechnungen voraussetzten, ohne Algebra gemeinfastlich zergliedert (1850)
 3. Elemente der Theorie der Functionen einer Complexen veränderlichen Grösse. Mit besonderer berücksichtigung "Der schöpfungen Riemann´s" (1864)
 4. Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století (1864)
 5. Algebra identified with geometry (1874)
 6. Počet differenciální. Část analytická (1923)
 7. Geometria proiettiva differenziale. I (1926)
 8. Projektivní diferenciální geometrie (1926)
 9. Geometria proiettiva differenziale. II (1927)
 10. Introduction à la géométrie projective différentielle des surfaces (1931)
 11. Počet integrální. s dodatkem Úvod do teorie množství (1931)
 12. Bodové množiny. S dodatkem „O derivovaných číslech funkcí jedné proměnné” (1936)
 13. Úvod do teorie grup (1944)
 14. Matice (1947)
 15. Základy analytické geometrie (1950)
 16. Úvod do theorie grup [2. rozšířené vydání] (1952)
 17. Základy algebry (1953)
 18. Čísla a početní výkony (1954)
 19. Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analýzy (1957)
 20. Topologické prostory. S dodatky: J. Novák, Konstrukce některých význačných topologických prostorů; M. Katětov, Plně normální prostory (1959)
 21. Grundlagen der Gruppoid- und Gruppentheorie (1960)
 22. Diferenciálne rovnice. [Vysokoškolské učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta] (1961)
 23. Základy teorie grupoidů a grup (1962)
 24. Diferenciální rovnice v reálném oboru (1963)
 25. Matice. [Skripta. 3. doplněné vydání] (1966)
 26. Topological spaces (1966)
 27. Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung (1967)
 28. Topological papers of Eduard Čech (1968)
 29. Point Sets (1969)
 30. Linear Differential Transformations of the Second Order (1971)
 31. Základy teorie matic (1971)
 32. Diferenciální počet I (1974)
 33. Foundations of the Theory of Groupoids and Groups (1974)
 34. Diferenciální rovnice v komplexním oboru (1975)
 35. Matematická analýza pro 3. semestr (1978)
 36. Obyčejné diferenciální rovnice (1978)
 37. Differential and Integral Equations. Boundary Value Problems and Adjoints (1979)
 38. Diferenciální počet II (1984)
 39. Integrální počet I (1984)
 40. Integrální počet II (1984)
 41. Otakar Borůvka (1996)
 42. Otakar Borůvka a diferenciální rovnice (1998)
 43. Life and work of Vojtěch Jarník (1999)
 44. Prvních deset Abelových cen za matematiku (2013)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo