Previous |  Up |  Next

Bernard Bolzano a jeho význam v mathematice

Přednáška, kterou proslovil nastupující rektor Karlovy University PhDr. Karel Petr

Creator: Petr, Karel
Language: Czech
Publisher: UK Praha [?]
Place: Praha, 1926
Printer: Tiskem Státní tiskárny v Praze

More info...

Partner of
EuDML logo